دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401
در حال بروز رسانی

خدمات برش ( شیت )

  • تبدیل کلاف های سرد، گالوانیزه و رنگی به ورق تا ضخامت 3 میلیمتر (3 خط شیت )
  • تبدیل کلاف های گرم به ورق تا ضخامت 16 میلیمتر ( 3 خط شیت )
  • تبدیل کلاف های اسیدشویی و گرم به ورق تا ضخامت 5 میلیمتر ( 2 خط شیت )

تصاویر خدمات برش طولی ( شیت )6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0